Oavsett bransch arbetar de flesta företag idag mer eller mindre online. Alla arbetsplatser har vissa arbetsuppgifter som är datoriserade och det finns alltid information som är digital. Du som chef eller företagare behöver givetvis kunna laga företagets data på ett säkert sätt.

Dels får informationen inte läcka ut eftersom den kan innehålla personuppgifter. Dessutom kan företaget förlora mycket pengar om det går miste om viss data. Det finns många bra tips online online hur du kan säkra upp företagets data.

Företagets ansvar

Du som företagare har ett stort ansvar att data som hanteras online är säkrat och inte riskerar att hamna i fel händer. IT-relaterade brott så som dataintrång, är den brottslighet som ökar allra mest. Därför är det viktigt att du som driver företag eller arbetar med företagets säkerhet har koll på hur ni skyddar er. Om det skulle råda osäkerheter runt det ämnet är det bra att ta in utomstående hjälp. Företaget kan då istället fokusera på sitt område och inte riskera dataintrång.

Skulle det visa sig att brister i IT-säkerheter funnits och personuppgifter har läckt ut kan du som ansvarig göra dig skyldig till brott. Du har helt enkelt ett långtgående ansvar gällande arbetstagarnas personuppgifter.