I Sverige och inom EU så finns det många regler om hur produkter ska vara märkta. Detta gäller inte bara livsmedel. Alla tillverkade produkter som säljs i större skala ska ha en märkning. Oavsett om du har ett stort eller litet företag så är det du som har ansvaret för att märkningen på din produkt […]

Continue Reading...