Utmaningar och lösningar inom Zero Trust-implementering

Zero Trust-arkitekturen, med sin princip ”Aldrig lita, alltid verifiera”, innebär en betydande förändring i hur organisationer hanterar sin IT-säkerhet. Detta paradigm kräver en fullständig omstrukturering av befintliga säkerhetssystem och -metoder, vilket i sig presenterar flera utmaningar. En av de största utmaningarna är att flytta bort från det traditionella säkerhetstänket, där tillgångar inom företagets nätverk anses […]

Continue Reading...