Samhället är alltmer digitaliserat och utvecklingen visar inga tecken på att avstanna. Skolan är inget undantag och det är nödvändigt med en mjukvara som samlar alla funktioner. En väl fungerande lärplattform förbättrare samarbete mellan personal på skolan och elever, samt förbättrar lärandet.

Flera funktioner samlade

Ett huvudsyfte med lärplattformar är att samla flera funktioner inom ramen för samma inloggning och därmed ge frihet att röra sig fritt mellan dessa. En bra utgångspunkt är att definiera skolans behov och önskemål för att därefter skräddarsy den individuella lösningen. En lärplattform har ofta flera valbara moduler och användarfunktioner.

Elever, personal och föräldrar tar enkelt del av gemensam information via lärplattformen, på detta sätt förenklas all kommunikation. Virtuella klassrum tillåter distansundervisning i realtid med hjälp av kamera eller mikrofon. Elever ansluter med mobiltelefon, dator eller läsplatta därmed finns flexibilitet i användningskanal av lärplattformar. Vårdnadshavare är enkelt delaktiga i skolan genom plattformen.

Läxor och bedömning

Inlämning av hemuppgifter sker smidigt genom mjukvara och lärare kan systematiskt samla betygsunderlag inom en lärplattform. Återkoppling och instruktioner i samband med läxor pågår fritt genom programmet vilket förbättrar arbetssituation och lärande. Lärplattformar erbjuder ofta integrering med vanligt använda program för skrivande och planering, detta möjliggör direktimport mellan mjukvaror utan extra svårigheter.