Svenskt Trä, som är svenska sågverksnäringens branschorganisation, har satt vissa parametrar för att mäta kvalitet hos virke. Ett stycke virke bestäms till stor del efter mängden, placeringen, storleken och typen av förekommande kvistar. Vissa kvistar kan lossna efter att virket torkats, och då klassas det något lägre. En annan viktig faktor för slutresultatet är själva hanteringen av träet i sågverket.

Val av maskiner och styrelement

Den stora utmaningen ligger i att välja den perfekta kombinationen av maskiner, komponenter och styrningselement, för att skapa ett övergripande synergisystem. Det vill säga, alla delar i processen påverkar slutresultatet, och det gäller att hitta bästa, möjliga lösning. I denna lösningen behöver du även tänka på säkerheten, så att ingen person kommer till skada.

Digital övervakning

Så vad är då fördelarna med digital övervakning? Jo, du kan effektivisera sågverket betydligt, tack vare förbättrad övervakning och underhåll i produktionslinjen. Men det är inte bara volymen du kan maximera, utan även få ut bästa kvaliteten. Du kommer kunna använda rätt träd till rätt produkt, och ge kunderna precis det de efterfrågar. Sågverket blir en nischprodukt, vilket kan öka lönsamheten för ett svenskt sågverk i en hård, global konkurrens. Vill du läsa mer om hur du installerar digital övervakning, så klicka här.