I Sverige och inom EU så finns det många regler om hur produkter ska vara märkta. Detta gäller inte bara livsmedel. Alla tillverkade produkter som säljs i större skala ska ha en märkning. Oavsett om du har ett stort eller litet företag så är det du som har ansvaret för att märkningen på din produkt är korrekt.

Det är inte bara produkten som ska ha någon typ av märkning. Under transporten så förekommer det också olika regler för märkning av emballaget. Till exempel så ska alla lastpallar ha en särskild märkning innan de är klara för transport.

Digitala lösningar för etiketter och streckkoder

I en stor industri så förekommer det många olika typer av märkning så det är viktigt att de produkter som du använder för märkning är anpassningsbara i olika delar av din verksamhet. Tänk bara på alla datummärkningar och streckkoder som kan behöva en daglig uppdatering.

Idag kan du hitta företag som har bra digitala märkningssystem. På så sätt kan du snabbt ändra märkningen i en större verksamhet utan att du själv behöver vara på plats. Här finner du mer att titta på om du är intresserad av ett företag som hjälper dig med bra produkter och dessutom support dygnet runt.