Vad är en mjukvara?

Mjukvara, programvara, program eller software som det heter på engelska är alla synonymer för det som rymmer sig innanför det hårda skalet av en dator, mobiltelefon eller annan teknisk utrustning. Hårdvaran, eller hardware, är dess motsats och är allt som är fysiskt och som man kan ta på. Tillexempelvis datorskärmen, datormusen, tangentbordet och hårddisken. En mjukvara, eller ett program, är en samling data och maskininstruktioner som laddas upp på ett datorminne med uppgift att utföra en viss specifik uppgift inom ett visst datorsystem. Man kan dela upp mjukvaran i tre kategorier. I basen ligger det som kallas för plattformen. BIOS, operativsystemet och drivrutiner. BIOS är det mest grundläggande programmet, och kommer alltid för-installerat på datorer man köper i butik. Det startas automatiskt när man trycker på startknappen på datorn, och ser till så att alla enheter som är essentiella för datorn, såsom bildskärm, mus och tangentbord och hårddisk kan samarbeta. BIOS är också grunden för att operativsystem ska kunna startas. Operativsystem kan något enkelt ses som programmet för programmen: Den skapar en miljö som gör det möjligt för användaren att orientera sig på sin dator. Operativsystemet kan sägas sköta kommunikationen mellan all mjukvara och hårdvaran i datorn.

Hur kommunicerar mjukvaran med hårdvaran?

Datorns grundspråk (eller maskinspråk) är den mest basala form av kommunikation som går att finna inom ett datorsystem och bygger på ett intrikat och svårtolkat system av ettor och nollor, bokstäver och tecken. Det är med detta till synes okonstlade språk som mjukvaran kommunicerar med datorns processor eller processorer (hårdvaran). Eftersom det är väldigt energikrävande för en programmerar eller en användare att utföra kommandon och kommunicera med hårdvaran på detta vis, har det uppfunnits olika programspråk som tillåter att man använder andra former av tecken än dessa, såsom hela ord och meningar samt matematiska räkne formler, för att kommunicera med datorn. Dessa språk översätts därefter automatiskt av operativsystemet till grundspråket så att programmet kan köras av användaren. All mjukvara måste vara skriven med ett programmeringsspråk. Det finns mängder med mer eller mindre kända språk, men bland de vanligaste kan nämnas C, C#, Ruby, Java och Python.

Mjukvarans fiende, en annan typ av mjukvara.

Skadligmjukvara, virus och malware är alla synonymer för samma sak: Mjukvara som är ute efter att störa ett särskilt IT-system eller för att samla in information om ett datorsystem utan användarens godkännande. Detta är program som installeras och placeras på datorn utan användarens vetskap. Denna mjukvara kommer i många former och under många olika sorters namn, såsom trojaner, maskar och virus. För att skydda sig mot skadligmjukvara kan man installera ett anti-virus program.

Hur används mjukvara?

Idag är mjukvara troligare mer känt för allmänheten under namn som ”app” eller applikation. Men principen är fortfarande den samma som vid datorns födelse. För att mjukvaran ska kunna bli tillgänglig för användaren så måste den laddas till ett minne såsom en hårddisk. När denna process är avklarad kan användaren verkställa, starta eller« exekvera » mjukvaran (« execute » som det heter på engelska, därav namnet .exe file). När man startar ett program, exempelvis Word, skickar programmet automatiskt instruktioner till operativsystemet. Operativsystemet översätter programmeringsspråket som Word använder till datorns yttersta grundspråk, maskinspråket. Detta språk får hårdvaran att reagera, vilket gör att cirkeln sluts och programmet startas. I realiteten så sker denna process hela tiden efter varje instruktion som en användare ger till sin dator, allt från att skriva en enskild bokstav i en webbläsare till att ladda ner en bild från internet.

Mjukvara är en storindustri i världen, vilket inte minst bevisas av världens kanske kändaste företag, Microsoft, vars största inkomst alltid har varit just mjukvara. Också IBM och Oracle Corporation är gigantiska aktörer inom detta område.